ศาลเจ้าพ่อเสือ

ถนนตะนาว แขวงเจ้าพ่อเสื้อ เขตพระนคร กรุงเทพ เปิด 06.00-17.00 น.

| หน้าแรก | ความเชื่อ | ประวัติศาลเจ้าพ่อเสือ | ประวัติเทพเจ้าตั่วเหล่าเอี๊ย | วิธีการไหว้ การบูชา การแก้ชง | บทสวดสรรเสริญ |
เทพตั๋วเหล่าเอี๊ย เฮี่ยงเทียนเสี่ยงตี่ เว็บไซต์นี้ไม่ใช่เว็บของศาลเจ้าพ่อเสือ แต่ข้าพเจ้าเป็นผู้หนึ่งที่เลื่อมใสและศรัทธาองค์เจ้าพ่อเสือและเทพเจ้าตั่วเหล่าเอี๊ย จึง ได้จัดทำขึ้นเพื่อเผยแพร่ ประวัติของศาลเจ้าพ่อเสือ และองค์เทพตั่วเหล่าเอี๊ย ตลอดทั้งวิธีการไหว้บูชา ด้วยความเลื่อมใสศรัทธา จึงเรียนให้ท่านผู้ชมเว็บได้ทราบ
 
หัวข้อเรื่อง
จัดทำขึ้นเพื่อเผยแพร่ ประวัติของศาลเจ้าพ่อเสือ และองค์เทพตั่วเหล่าเอี๊ย ตลอดทั้งวิธีการไหว้บูชา ด้วยความเลื่อมใสศรัทธา