เห็ดหลินจือ,สมุนไพรบำบัดรักษาโรค,โรคหัวใจ,โรคตับ,โรคไต,เบาหวาน,มะเร็ง
รวมความรู้สมุนไพรบำบัดรักษาโรค
เห็ดหลินจือรักษาโรค.com , เห็ดหลินจือรักษาโรค.net
 
หน้าแรก        เห็ดหลินจือแดง 6 สายพันธุ์        สั่งซื้อเห็ดหลินจือ        วิธีการชำระเงิน        ติดต่อ        คำถามที่พบบ่อย
เห็ดหลินจือแดง 6 สายพันธุ์ บำรุงร่างกาย ,สมุนไพรบำบัดรักษาโรค,โรคหัวใจ,โรคตับ,โรคไต,เบาหวาน,มะเร็ง

ลูกค้าประจำ
สั่งซื้อเห็ดหลินจือ
คลิกที่นี่ ค่ะ
 
เห็ดหลินจือ
เห็ดหลินจือ [lingzhi]
สารสำคัญในเห็ดหลินจือ
เห็ดหลินจือ รักษาโรค
เห็ดหลินจือกับโรคหัวใจ
เห็ดหลินจือกับโรคมะเร็ง
เห็ดหลินจือ- มะเร็งลำไส้ใหญ่
วิจัยเห็ดหลินจือกับโรคมะเร็ง
วิธีการบริโภคเห็ดหลินจือ
 
สมุนไพรรักษาโรค
โรคมะเร็ง
โรคไต
โรคตับ
โรคเบาหวาน
ไขมันในเส้นเลือด
โรคหัวใจ
โรคเอดส์
 
สมุนไพร
ขมิ้นชัน
ปัญจขันธ์
กระชาย
ใบบัวบก
พลูคาว
หญ้าปักกิ่ง
อาร์ติโชค
 
ธรรมะบำบัดโรค
ฟังธรรมบำบัดโรค
กรรมฐานรักษาโรค
หนังสือพุทธธรรมบำบัด
อุทิศผลบุญรักษาโรค
ศาลเจ้าพ่อเสือ
 
ธรรมชาติบำบัด
แมคโครไบโอติกส์
 

 
ตรวจสอบสถานะการส่งสินค้า
ตรวจสอบสถานะการส่งสินค้า

 

อาหารแมคโคไบโอติกส์ - ธรรมชาติบำบัด

ผลไม้
หนังสือ อาหารแมคโคไบโอติกส์ กองการแพทย์ทางเลือก
กรมพัฒนาแพทย์แผนไทยและแพทย์ทางเลือก กระทรวงสาธารณสุข
 
ถ้าต้องการ Download File คลิกขวาเลือก Save Target As
สารบัญ
บทที่ 1 บทนำ    size 190 kb [pdf file]
 • คำจำกัดความ
 • สุขภาพองค์รวม
 • สถานการณ์สุขภาพ
 • สถานการณ์ในปัจจุบันที่เกี่ยวข้อง
บทที่ 2 ทฤษฎีพื้นฐานและแนวคิด    size 213 kb [pdf file]
 • ความหมายของแมคโครไบโอติกส์
 • ประวัติแมคโครไบโอติกส์
 • ความสุข
 • สุขภาพ
 • ปัญญา 7 ลำดับ
 • กฎหนึ่งเดียวของเอกภพ
 • หลักการหยิน-หยาง
 • ทฤษฎีปัญจภาคและการแปรเปลี่ยน
 • ขั้นตอนและสาเหตุของการเจ็บไข้ได้ป่วย
 • ธรรมชาติของเลือดตามทฤษฎีแมคโครไบโอติกส์
บทที่ 3 การดำเนินชีวิตตามแนวทางแมคโครไบโอติกส์
      size 193 kb [pdf file]
 • หลักการปฏิบัติของแมคโครไบโอติกส์
 • วิถีการกินแบบแมคโครไบโอติกส์
บทที่ 4 การปฏิบัติตนตามแนวทางแมคโครไบโอติกส์
      size 669 kb [pdf file]
 • อาหารแมคโครไบโอติกส์
 • การบริหารร่างกายง่ายๆ ตามคัมภีร์เต้าหยินของจีน
 • การนวดตัว
บทที่ 5 หลักฐานประจักษ์ทางการแพทย์กับแมคโครไบโอติกส์
      size 83 kb [pdf file]
 • อาหารแมคโครไบโอติกส์กับมะเร็ง
 • อาหารแมคโครไบโอติกส์กับการป้องกันมะเร็ง
 • อาหารแมคโครไบโอติกส์กับการรักษามะเร็ง
 • อาหารแมคโครไบโอติกส์กับโรคหัวใจและหลอดเลือด
 • อาหารแมคโครไบโอติกส์กับโรคเบาหวาน
 • อาหารแมคโครไบโอติกส์กับโรคหอบหืด
 • อาหารแมคโครไบโอติกส์กับการตั้งครรภ์
บทที่ 6 บทวิเคราะห์และข้อเสนอแนะ    size 109 kb [pdf file]
เอกสารอ้างอิง    size 81 kb [pdf file]
ปกหนังสือ    size 478 kb [pdf file]


อ้างอิง :
http://www.dtam.moph.go.th/alternative/index.php กองการแพทย์ทางเลือก
กรมพัฒนาแพทย์แผนไทยและแพทย์ทางเลือก กระทรวงสาธารณสุข
 
Copyright @ 2008-2015 AlternativeComplete.com. All rights Reserved.