โรคมะเร็งในกระดูกหายได้เพราะเจริญพระกรรมฐาน

 

รื่นจิตต์  ฮุมเมล

บ้านเดิม  จังหวัดนครสวรรค์

ปัจจุบันอยู่  ประเทศสวิตเซอร์แลนด์

R13003

          คุณรื่นจิตต์  ฮุมเมล  เป็นชาวจังหวัดนครสวรรค์  ได้แต่งงานกับ   คุณโรแลนด์  ฮุมเมล (Mr.Roland  Hummel)  และไปอาศัยอยู่ที่ประเทศ สวิตเซอร์แลนด์  ถึงสามีจะเป็นชาวคริสต์ก็สนับสนุนและอนุโมทนาในการปฏิบัติธรรมของคุณรื่นจิตต์ด้วยดีมาโดยตลอด

            เมื่อปี ..๒๕๓๕  ดิฉันเริ่มป่วยเป็นโรคที่มีเม็ดเลือดขาวมากกว่าเม็ดเลือดแดงซึ่งมีกรรมพันธุ์มาจากคุณพ่อ  ต้องไปให้เลือดอยู่เป็นประจำ  หลังจากนั้นประมาณ ๓ เดือน  ก็เริ่มเจ็บกระดูกเรื่อยมาจนเวลาผ่านไปประมาณ ๑ ปี  มีความเจ็บปวดที่กระดูกทั่วไปหมดทั้งร่างกาย  ก็ได้ไปรักษาที่โรงพยาบาล  ตรวจด้วยเครื่องคอมพิวเตอร์  ผลปรากฏทางภาพถ่ายว่ากระดูกเสื่อมหมดทุกข้อและเป็นมะเร็งในกระดูก  แพทย์ก็ให้ยามารับประทานและให้ฉีดยาอยู่เป็นประจำ  จนเดินไม่ไหวแล้วจึงไปทำกายภาพบำบัด  เวลานั้นเดินไม่ได้  ได้แต่นอนอย่างเดียวและรับประทานยาอยู่ตลอด  ทำงานไม่ได้จนบริษัทต้องให้ออกจากงาน  ป่วยอยู่อย่างนี้เป็นเวลา ๓ ปีครึ่ง

 

ปฏิบัติธรรมอย่างจริงจังก็หายได้

            เพื่อนของดิฉันได้มีโอกาสเดินทางมาประเทศไทยและได้นำหนังสือ “กฎแห่งกรรม – ธรรมปฏิบัติ”  เล่ม ๑ ถึง เล่ม ๖  ของพระเดชพระคุณหลวงพ่อพระราชสุทธิญาณมงคล  วัดอัมพวัน  จังหวัดสิงห์บุรี  มาให้อ่าน  เมื่อได้อ่านหนังสือแล้วก็เริ่มสวดพาหุงมหากา  และอิติปิโสเท่าอายุมากกว่า ๑ จบ  ตามที่พระเดชพระคุณหลวงพ่อได้สอนไว้นั้น  ช่วงแรกที่ได้อ่านหนังสือก็ตั้งจิตอธิษฐานขอให้ได้มาวัดอัมพวัน   

            และในวันที่ ๑๖ พฤษภาคม พ.. ๒๕๓๗  ได้มีโอกาสเดินทางมาที่วัดอัมพวันและอยู่ปฏิบัติธรรม  โดยได้ลงทะเบียนแล้วอยู่ปฏิบัติธรรม ๙ วัน  ในวันแรกนั้นหลังจากเลิกการปฏิบัติแล้วก็ลุกขึ้นไม่ไหว  ต้องให้ผู้อื่นช่วยพยุงขึ้น  ปฏิบัติไปตลอดจนถึงวันที่ ๙ ของการปฏิบัติ  รู้สึกว่าร่างกายเบาไปทั้งตัว  สามารถเดินได้คล่องแคล่วขึ้นกว่าแต่ก่อน  กลับไปบ้านแล้วก็ยังเดินขึ้นบันไดให้คุณแม่ดู  ว่าหลังจากกลับจากการปฏิบัติธรรมที่วัดอัมพวันแล้วสามารถเดินได้คล่อง  เมื่อกลับมาอยู่ที่ประเทศสวิตเซอร์แลนด์แล้วจึงได้ปฏิบัติธรรมเรื่อยมาทุกวันไม่ขาด  แต่ความเจ็บปวดก็ยังมีอยู่มาก  ก็ยังต้องให้แพทย์รักษาอยู่ด้วยในขณะนั้น  หลังจากปฏิบัติธรรมเป็นเวลา ๓ ปีอาการก็ดีขึ้นเรื่อย ๆ พอปีที่ ๔ ก็ไม่ต้องรับประทานยา  ไม่ต้องฉีดยา  ไม่ต้องทำกายภาพบำบัด  และไม่ต้องให้เลือดอีกแล้ว  ความดันที่เคยต่ำก็หายเป็นปกติ  ความเจ็บปวดที่เคยมีมาเป็นเวลา ๗ ปี ๖ เดือน  มาปัจจุบันนี้หายไปหมดแล้ว  เพราะการเจริญกรรมฐาน  ในช่วงหลังนี้ดิฉันสามารถเดินจงกรมได้ ๒ ชั่วโมง  และนั่งสมาธิได้ ๒ ชั่วโมง  ปัจจุบันสามารถกลับไปทำงานได้ตามเดิมแล้ว

            ดิฉันกราบขอบพระคุณหลวงพ่อ  ตามที่ดิฉันได้ตั้งใจปฏิบัติธรรมอย่างจริงจัง  จึงได้รับบารมีจากท่าน  ถึงจะอยู่ประเทศสวิตเซอร์แลนด์ก็ได้รับบารมีจากพระเดชพระคุณหลวงพ่ออยู่ตลอดเวลา  ดิฉันได้ถวายชีวิตต่อพระพุทธศาสนาและหลวงพ่อเพื่อการปฏิบัติธรรม  และจะแนะนำชี้แนวทางให้ผู้ที่สนใจต่อไป

            ขอฝากถึงเพื่อนนักปฏิบัติธรรมด้วย  อย่ามัวหวังให้หลวงพ่อช่วย  หลวงพ่อไม่ช่วยท่านหรอก  หลวงพ่อจะช่วยต่อเมื่อท่านปฏิบัติธรรมอย่างจริงจังเท่านั้น  ขอให้ท่านผู้ปฏิบัติธรรมทั้งหลายจงตั้งใจด้วยความเชื่อมั่นและศรัทธาต่อการปฏิบัติธรรม  จึงจะได้ผลอย่างที่ดิฉันได้ประสบมาเองนี้  โรคภัยไข้เจ็บอย่างร้ายแรงที่ต้องทนทุกข์ทรมานด้วยความเจ็บปวดมาเป็นเวลาหลายปี  ก็สามารถหายขาดไปได้ด้วยการปฏิบัติธรรม  ถ้าท่านทำทุกวันไม่ขาดการปฏิบัติธรรมนั้น...